การอ่านเพื่อสาระและบันเทิง(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงอนัตตา เกตุบุญเลี้ยงม. 2/8
2.เด็กหญิงจิรภัทร เลาหรุ่งพิสิฐม. 2/8
3.เด็กหญิงศตพร พิมพ์ประเสริฐม. 2/8
4.เด็กหญิงปาณิสรา รักความสุขม. 2/8
5.เด็กหญิงวริศรา องอาจม. 2/9
6.เด็กหญิงปภาวรินท์ ขันติยูม. 2/9
7.เด็กหญิงเพ็ญวิสาข์ รูปไข่ม. 2/9
8.เด็กหญิงนภสร ประทุมทองม. 2/9
9.เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญโปร่งม. 2/9
10.เด็กหญิงนภัสสร ชมความสุขม. 2/9
11.เด็กหญิงจิรภิญญา วงศ์ก้อมม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20211

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุวรรณศรี สุดวิไล