ดวงดาวในเอกภพ(3Y2)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปิยวัส ชัยวัลลภม. 3/11
2.เด็กชายชนาธิป เหว่าขจรม. 3/11
3.เด็กหญิงชวิศา คุณากรม. 3/12
4.เด็กหญิงวรัญญา ชะวาลาม. 3/12
5.เด็กหญิงอมรรัช สีหะวงษ์ม. 3/12
6.เด็กชายธานินทร์ แพรประเสริฐม. 3/13
7.เด็กชายเจษฎา นามทะปัดม. 3/13
8.เด็กชายธนรัตน์ ไชยทองศรีม. 3/13
9.เด็กหญิงศุภิสรา อุทัยกาลม. 3/13
10.เด็กหญิงธนวรรณ เสือสกุลม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20209

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวมลิวัลย์ จันทรวรชาต