งานธุรกิจ1(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายคุณานนท์ ประทุมชัยม. 1/7
2.เด็กหญิงณิชาภา เอกนราพงศ์ม. 1/7
3.เด็กหญิงเบญญา บุญวงค์ม. 1/7
4.เด็กหญิงรมย์รมิตา ทิพยจารุโภคาม. 1/7
5.เด็กชายพิทักษ์ ยอดนางรองม. 1/8
6.เด็กชายวัฒนพัฒน์ สรภูมิม. 1/8
7.เด็กชายสิรวัชญ์ หอมชื่นม. 1/8
8.เด็กหญิงณิชกานต์ ปัจเวกม. 1/8
9.เด็กชายศรัญย์ คเชนชรม. 1/9
10.เด็กหญิงธนัชพร ศิริโกมลสิงห์ม. 1/9
11.เด็กหญิงพิชญาภา ปัชชาชัยม. 1/9
12.เด็กหญิงศุภิสนันท์ เรืองพุทธม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21205

จำนวนที่รับ

12 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา