สารน่ารู้(1) (1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 6 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปภาวิชญ์ พรหมรักษ์ม. 1/12
2.เด็กชายวิศวะ สมุหเสนีโตม. 1/13
3.เด็กหญิงปุณรดา รุ่งแสงทิตยาม. 1/13
4.เด็กชายกิตติพัฒน์ ชมทองม. 1/14
5.เด็กชายกฤตธรรม ตั้งมั่นม. 1/14
6.เด็กหญิงกุญธิยาดา คำบุตดาม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20201

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

2 คน

ครูผู้สอน

  • นางปิยะรัตน์ พลอยเจริญ