รักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น(1X1)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณัฐรดา นวลสีทองม. 1/9
2.เด็กหญิงลภัสรดา ศิริเกษม. 1/9
3.เด็กหญิงกฤติยา สิงห์ลอม. 1/9
4.เด็กหญิงไอรดา สุวรรณศัยม. 1/10
5.เด็กชายจิรายุ การินทร์ม. 1/11
6.เด็กชายภรภัทร ทองลองม. 1/11
7.เด็กชายณัฐชพนธ์ มานะศรีสุริยันม. 1/11
8.เด็กหญิงปิยมาภรณ์ ทองหอมม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20201

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางปิยะรัตน์ พลอยเจริญ