บัญชีครัวเรือน(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปริญญา จันทนันท์ม. 1/8
2.เด็กชายพรชัย เด่นอุดมวัฒนาม. 1/8
3.เด็กชายศตนัน เผือกผ่องม. 1/8
4.เด็กชายสมศักดิ์ แสงฤทธิ์ม. 1/8
5.เด็กชายสิรธีร์ ผอบทองม. 1/8
6.เด็กชายสุริยะมงคล อภิสิงหธวัชม. 1/8
7.เด็กชายอิศรา จันทร์แก้วม. 1/8
8.เด็กชายณัฐนนท์ บุตสวัสดิ์ม. 1/9
9.เด็กชายธนพล แก้วมูลเนียมม. 1/9
10.เด็กชายศรัญย์ คเชนชรม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21210

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

4 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวธาริกา ภูมิสถาน