เครื่องคำนวณ(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายสุทธิวัชร์ เพชรศิริสานนท์ม. 1/11
2.เด็กชายสุรบดินทร์ แดงดงม. 1/11
3.เด็กหญิงนันท์นภัส สิทธิ์น้อยม. 1/11
4.เด็กหญิงนินัฐชา สุภากุลม. 1/11
5.เด็กหญิงโยชิตา กลัดเข็มเพ็ชรม. 1/11
6.เด็กชายกนกนก ต้นพิกุลม. 1/12
7.เด็กชายชวิศ ศิริวัฒนสกุลม. 1/12
8.เด็กชายชัชวาลย์ ยอดปรีดาม. 1/12
9.เด็กชายดำรงศักดิ์ เขียวขำม. 1/12
10.เด็กชายตะวัน ชื่นคำม. 1/12
11.เด็กชายพชรดนัย แช่มลือนามม. 1/12
12.เด็กชายพิเชฐพงศ์ คงวงศ์ม. 1/12
13.เด็กชายภัทร์ภูมิ ม่วงงามม. 1/12
14.เด็กชายวีรวิชญ์ วัฒนะเดชประเสริฐม. 1/12
15.เด็กหญิงเกตติกา ภูมิรินทร์ม. 1/12
16.เด็กหญิงอารีย์วรรณ ภัควันต์ม. 1/12
17.เด็กชายบูรณ์ภัทร์ แจ้งพรม. 1/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21209

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

3 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์