เครื่องบินเล็ก(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 13 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายคิมรวินทร์ มากแก้วม. 1/7
2.เด็กชายณัฏฐชานนท์ แก้วพลม. 1/7
3.เด็กชายณัฐนนท์ ศรีภิรมย์ม. 1/7
4.เด็กชายธนยศ ชาวน่านม. 1/7
5.เด็กชายปการฤกษ์ เลิศสิริรัตน์กุลม. 1/7
6.เด็กชายชัยภัณฑ์ จันทร์เต็มม. 1/8
7.เด็กชายศตนัน เผือกผ่องม. 1/8
8.เด็กหญิงชิชชญา เพชรรัตน์ม. 1/8
9.เด็กหญิงโชติมา โพธิ์ศรีม. 1/8
10.เด็กหญิงณัฐนันท์ ปานขลิบม. 1/8
11.เด็กหญิงรัฐชิดา อังกินันทน์ม. 1/8
12.เด็กหญิงสุนันทา กิมฮึงม. 1/8
13.เด็กหญิงอนัญญาวีร์ ติมุลาม. 1/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21248

จำนวนที่รับ

13 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายนิสิต จรูญภาค