การใช้แหล่งเรียนรู้(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณัฐนพิน ไพศาลธรรมม. 1/12
2.เด็กชายวรรธนะ แข็งกล้าม. 1/13
3.เด็กชายชยุตม์ จารเขียนม. 1/13
4.เด็กชายธันย์ธีรสิทธิ์ งามสมชัยม. 1/13
5.เด็กชายคชภพ วงศ์นิลคงม. 1/13
6.เด็กชายชาญชัย มูนิคมม. 1/13
7.เด็กหญิงสิรินทรา เหล็กลอยม. 1/13
8.เด็กหญิงชนากานต์ ไชยเทศม. 1/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20201

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางนิรบล บัวประเสริฐ