คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 5 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธีรภัทร หยิบจันทร์ม. 1/12
2.เด็กชายชนสรณ์ ทองนำม. 1/12
3.เด็กชายพศวีร์ พงศ์ทะจิตร์ม. 1/12
4.เด็กหญิงนัภสกร พรมไพรม. 1/14
5.เด็กหญิงปรียพัตธ์ งามขำม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20202

จำนวนที่รับ

6 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวศิริราพร บุญยอ