คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพัทธดนย์ สิทธิสำนวนม. 1/8
2.เด็กชายศุภวิชญ์ อาจวิชัยม. 1/8
3.เด็กหญิงปริยากร ดิลกรัตนพิจิตรม. 1/8
4.เด็กหญิงณัฐนันท์ อินอ่ำม. 1/8
5.เด็กหญิงเยาวธีร์ ทั่วด้าวม. 1/8
6.เด็กหญิงรรรรรร บารมีเจริญม. 1/9
7.เด็กชายธีปกรณ์ วัฒนากลางม. 1/11
8.เด็กหญิงเพชรมณี แซ่ตั้งม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20202

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวศิริราพร บุญยอ