ทักษะงานช่าง(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนยศ ชาวน่านม. 1/7
2.เด็กชายพงศ์ณภัทร สร้อยจิตรม. 1/7
3.เด็กชายชัยภัณฑ์ จันทร์เต็มม. 1/8
4.เด็กชายเทพประทาน วงษ์สนิทม. 1/8
5.เด็กชายพิทักษ์ ยอดนางรองม. 1/8
6.เด็กชายวัฒนพัฒน์ สรภูมิม. 1/8
7.เด็กชายศุภณัฐ ริมสมุทรไชยม. 1/8
8.เด็กชายสิรวิชญ์ หอมชื่นม. 1/8
9.เด็กหญิงชิชชญา เพชรรัตน์ม. 1/8
10.เด็กหญิงโชติมา โพธิ์ศรีม. 1/8
11.เด็กหญิงสุนันทา กิมฮึงม. 1/8
12.เด็กหญิงอนัญญาวีร์ ติมุลาม. 1/8
13.เด็กชายธนานันต์ พงศ์นพนันท์ม. 1/9
14.เด็กหญิงปฐมาวดี ศรีสวัสดิ์ม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21204

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายศักดิ์ชัย ชมมาลี