วิทยาศาสตร์3

รายละเอียดวิชา

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

(ไม่มีข้อมูล)

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายจิรพัฒน์ กรุตรนิยมม. 5/8
2.นายธนกฤต ผู้บำเพ็ญม. 5/8
3.นายนาวี ทับจันทร์ม. 5/8
4.นางสาวพรรวษา โพธิสิงห์ม. 5/8
5.นางสาวสุชัญญา ปรางทองม. 5/8
6.นางสาวอารียา จูมลีม. 5/8
7.นางสาวอภิญญา เกตสิทธิ์ม. 5/8
8.นางสาวพิมลา เที่ยงราตรีม. 5/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISY

จำนวนที่รับ

31 คน

รับสมัครอีก

23 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวพิมพ์ชนก สมศิลา