การตัดต่อวีดีโอ (3Y)

รายละเอียดวิชา

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

(ไม่มีข้อมูล)

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจิรเมธ แซ่จั่นม. 3/12
2.เด็กชายรัชพล เมืองจันทร์ม. 3/12
3.เด็กชายพีระพงศ์ เหรียญทองม. 3/12
4.เด็กชายณัฐนันท์ บุญยังม. 3/12
5.เด็กชายอนุชิต เนียมนิยมม. 3/13
6.เด็กชายดุษฎี แซ่น้าม. 3/13
7.เด็กหญิงเมธปิยา ทัดศรีม. 3/13
8.เด็กหญิงศุภิสรา อุทัยกาลม. 3/13
9.เด็กหญิงลียา โบแน็ตม. 3/13
10.เด็กหญิงธนวรรณ เสือสกุลม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง20293

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายวสันต์ อุส่าค้า