การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์(3Y3)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงวิมลรัตน์ พิพัฒน์พุฒิไพศาลม. 3/11
2.เด็กหญิงสัณฑ์ศรัณย์ งามสมชัยม. 3/11
3.เด็กชายพีระพงศ์ เหรียญทองม. 3/12
4.เด็กชายชิศณุพงศ์ ปะนะมังม. 3/13
5.เด็กชายดุษฎี แซ่น้าม. 3/13
6.เด็กชายพงศ์พัฒน์ รุจิเวชเกตุนทีม. 3/13
7.เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์เรืองฤทธิ์ม. 3/13
8.เด็กชายพุทธินันท์ วุฒิวรญาพิศุทธ์ม. 3/14
9.เด็กชายธนาดล ปาวะศรีม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20204

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวจันจิรา น้ำขาว