กราฟฟิกและการออกแบบ(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายสิรวิชญ์ ชลธีม. 1/12
2.เด็กชายธนินธร แกะพลอยม. 1/12
3.เด็กชายภูมิศิลป์ สอนศิริม. 1/12
4.เด็กชายธีธัช สุขวิมลไพศาลม. 1/14
5.เด็กชายชัยวัฒน์ เกิดปรีดีม. 1/14
6.เด็กหญิงวชิราภรณ์ คล่ำคงม. 1/14
7.เด็กหญิงสุธีรา ราโชกาญจน์ม. 1/14
8.เด็กหญิงจินตภา ยะโสภาม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21250

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา