หุ่นยนต์ (1X)

รายละเอียดวิชา

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

(ไม่มีข้อมูล)

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพีรวิชญ์ รัตนพิภพม. 1/8
2.เด็กชายอาศิระ วงษ์บัวแก้วม. 1/8
3.เด็กชายญาณภัทร นิลสยามม. 1/8
4.เด็กชายพชรพล แจ้งอรุณม. 1/9
5.เด็กชายสุวิจักขณ์ กุลฉัตรานนท์ม. 1/10
6.เด็กชายภูริภัทร มิ่งมิตรวิบูลย์ม. 1/10
7.เด็กชายธีรวัฒญ์ รุ่งสว่างม. 1/10
8.เด็กชายธนากร สาระภีย์ม. 1/10
9.เด็กชายอภิวัชร์ ปัณฐธนาพัฒน์ม. 1/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21223

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • (ไม่มีข้อมูล)