วิทยาศาสตร์2Y

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกัณตนัย ภูนะม. 2/11
2.เด็กชายนริศ เชื้ออ่าวม. 2/11
3.เด็กชายเควิน ยูบุญม. 2/12
4.เด็กชายชัยฤทธิ์ สุราษฎร์ม. 2/12
5.เด็กชายศิรชัช นวมนาคะม. 2/12
6.เด็กชายปาณวีร์ เพชรทองม. 2/13
7.เด็กชายวันชนะ สุขนิรันดร์จารุม. 2/13
8.เด็กชายกฤตนัย ชุบเลี้ยงม. 2/14
9.เด็กชายปวริศ คงดีม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวมลิวัลย์ จันทรวรชาต