วิทยาศาสตร์1Y

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปฏิพัทธ์ ขุนอ่อนม. 2/11
2.เด็กชายภัณธน ประเสริฐม. 2/11
3.เด็กชายวิษณุวัฒณ์ คำเวียงม. 2/11
4.เด็กชายนิธิวัฒน์ แซ่ลี้ม. 2/12
5.เด็กหญิงเกตติกา ภูมิรินทร์ม. 2/12
6.เด็กชายธนกฤต สิริโภคากรม. 2/13
7.เด็กชายชัยธัช โอสถานนท์ม. 2/14
8.เด็กชายณัฐชนน เอื้อไพโรจน์กิจม. 2/14
9.เด็กชายแสงพล มิ่งขวัญม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายวิสูตร เดชเมือง