สุขศึกษาและพละศึกษาX

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณิชชาอร แซ่เหยาม. 2/5
2.เด็กหญิงทรรศิกา กวางเส็งม. 2/5
3.เด็กหญิงปณิตา จารุจิตรม. 2/5
4.เด็กหญิงปภัชญา พรมคุณม. 2/5
5.เด็กหญิงรักษิณา อินทรประชาม. 2/5
6.เด็กชายกรณ์ จงชาณสิทโธม. 2/7
7.เด็กชายธนภูมิ ประภาม. 2/7
8.เด็กชายธัชธรรม ภิญญรัตน์ม. 2/7
9.เด็กชายภูมิพัฒน์ จารุวิจิตรรัตนาม. 2/7
10.เด็กชายเทพประทาน วงษ์สนิทม. 2/8
11.เด็กชายปริญญา จันทนันท์ม. 2/8
12.เด็กชายวรเมธ สีม่วงคำม. 2/8
13.เด็กหญิงโชติมา โพธิ์ศรีม. 2/8
14.เด็กหญิงสุนันทา กิมฮึงม. 2/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายวันชัย เข็มทิศ