สังคมฯ3Y

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 6 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนธรรศ นิ่มงามม. 2/11
2.เด็กชายบูรพา อิ่มยืนยงม. 2/12
3.เด็กชายณัฐวุฒิ ชุมภาม. 2/13
4.เด็กชายพิศิษฐ์ พิพัฒน์ดอกคำม. 2/14
5.เด็กชายภูมิพัศ ทองมาเองม. 2/14
6.เด็กชายอดิศักดิ์ ไชยสีดาม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

3 คน

ครูผู้สอน

  • นายอธิษฐ์ กวินวิศิษฐ์