สังคมฯ2Y

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฐ แซ่ตึ๊งม. 2/13
2.เด็กชายนฤภัทร มาลินทาม. 2/13
3.เด็กชายบวรวิชญ์ เป้าใจสุขม. 2/13
4.เด็กชายปฐวี ไมตรีนุกุลม. 2/13
5.เด็กชายปณต บุนมาเลิศม. 2/13
6.เด็กชายปิฏิวัฒิ เจริญสันติสุขม. 2/13
7.เด็กชายธันวเทพ แสงฟ้าม. 2/14
8.เด็กชายวิริทธิ์พล ด้วงวิเศษม. 2/14
9.เด็กชายสถิตคุณ กล่างสวัสดิ์ม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางนุศรา โอริคาสะ