การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์(3X3)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายราชนาวี สังข์ขาวม. 3/7
2.เด็กชายขวัญข้าว ต้นกัญญาม. 3/7
3.เด็กหญิงปัญญามณี มิ่งมงคลม. 3/7
4.เด็กชายคุณาธิป บุญทองม. 3/8
5.เด็กหญิงธนัชพร ทาริยะม. 3/8
6.เด็กหญิงบงกช ธิมาทานม. 3/8
7.เด็กหญิงธารดา ไชยชินม. 3/8
8.เด็กชายธรรมรักษ์ ยอดนางรองม. 3/9
9.เด็กชายทศพล ฤทธิ์บำรุงม. 3/9
10.เด็กชายอรรถชัย ใสโศกม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20204

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวจันจิรา น้ำขาว