สังคมฯ1X

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพงศกร วงศ์เกิดนิมิตม. 2/6
2.เด็กชายพศิพงศ์ สิริธนิกเวทย์ม. 2/6
3.เด็กชายวิชญพงษ์ ใช้ทรัพย์สถาพรม. 2/6
4.เด็กหญิงชนัญชิตา ทองจันทร์ม. 2/6
5.เด็กหญิงสุชญา นาคะรัตม. 2/6
6.เด็กชายจิรวัฒน์ ดิษฐีม. 2/9
7.เด็กชายณัฐดนัย จำปาม่วงม. 2/9
8.เด็กชายธันยา วรมงคลม. 2/9
9.เด็กชายอชิระ สุนทรบูรณสุขม. 2/9
10.เด็กหญิงจิตตราพร แสงทวีม. 2/9
11.เด็กหญิงนรีกานต์ คำรังษีม. 2/9
12.เด็กหญิงนิรดา ธนีเจริญม. 2/9
13.เด็กหญิงปฐมาวดี ศรีสวัสดิ์ม. 2/9
14.เด็กชายพลพจน์ พงษ์ทรัพย์ม. 2/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายทนง ชีวะประไพ