ศิลปะ(ดนตรีไทย)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกฤษณะ ปราณีม. 2/14
2.เด็กชายกุลพัทธ์ สุขจิตต์ม. 2/14
3.เด็กชายนันทกร หงษ์ทองม. 2/14
4.เด็กชายนิธิพัฒน์ นวลรัมย์ม. 2/14
5.เด็กชายภานุพงศ์ พ่วงความสุขม. 2/14
6.เด็กชายภาสวิชญ์ ศิลธรรมม. 2/14
7.เด็กหญิงกรกนก คลังบ้านงิ้วม. 2/14
8.เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีอินทร์ม. 2/14
9.เด็กหญิงปณยา ใจหาญม. 2/14
10.เด็กหญิงปัญจรัตน์ ธราพรม. 2/14
11.เด็กหญิงศิรประภา ปะจะนังม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายศิริ โชคสกุล