ศิลปะ2X

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกุศลิน แซ่ลิ้มม. 2/5
2.เด็กชายทินภัทร แก้วสีขาวม. 2/5
3.เด็กหญิงมนัสขวัญ ป้องขวาเลาม. 2/5
4.เด็กหญิงธัญรดี ภู่เทพอมรกุลม. 2/6
5.เด็กหญิงประทานพร ชูทองม. 2/6
6.เด็กหญิงพิสุทธินี ศิริพูลม. 2/6
7.เด็กหญิงอิสรีย์ ทินกรศรีสุภาพม. 2/6
8.เด็กชายศุภณัฐ ริมสมุทรไชยม. 2/8
9.เด็กชายอิศรา จันทร์แก้วม. 2/8
10.เด็กหญิงชิชชญา เพชรรัตน์ม. 2/8
11.เด็กหญิงรินรดา ดำรงค์สถิตย์ม. 2/8
12.เด็กหญิงภัคจิรา ศรีสุขม. 2/9
13.เด็กหญิงเอมอร เสมคำม. 2/9
14.เด็กหญิงรติรัตน์ ปรีชาเดชม. 2/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายสุรชัย สมศรี