หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนพัฒน์ อุทัยกาลม. 1/12
2.เด็กชายชนสรณ์ ทองนำม. 1/12
3.เด็กชายปวุฒิ สิลมัยม. 1/12
4.เด็กชายฐนพล เหลืองอร่ามม. 1/13
5.เด็กชายธนโชติ ไชยมงคลม. 1/13
6.เด็กชายอติวิชญ์ อำไพม. 1/13
7.เด็กชายธัชกร ภูริอมรคุณม. 1/14
8.เด็กชายณัฐวุฒิ แจ่มสวัสดิ์ม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21243

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางจินตนา รามศิริ