การงานอาชีพฯ9Y

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายวรายุส ผลพินิจม. 2/11
2.เด็กชายสุทธิวัชร์ เพชรศิริสานนท์ม. 2/11
3.เด็กชายสุรบดินทร์ แดงดงม. 2/11
4.เด็กชายกิติชัย ตุนหนูแฟบม. 2/13
5.เด็กชายจิรัสย์ ตัณฑะเตมีย์ม. 2/13
6.เด็กชายธันย์นริศ พันธ์วงศ์ม. 2/13
7.เด็กชายธีรภัทร์ ยาสกุลม. 2/13
8.เด็กชายพุฒิเทพ ศรีสาครม. 2/13
9.เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วเกิดม. 2/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายศุกรกวรรษ สิริสุขวิโรจน์