การงานอาชีพฯ8X

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 13 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชิษณุชา เอี่ยมทองม. 2/5
2.เด็กหญิงดวงกมล มีวิริยกุลม. 2/6
3.เด็กหญิงวนัชพร ตั้งสิทธิธาดาม. 2/6
4.เด็กชายเขมพัชร เที่ยงสมบุญม. 2/7
5.เด็กชายชวัลวิทย์ สาครม. 2/7
6.เด็กชายทิวัตถ์ มัลลิกนันท์ม. 2/7
7.เด็กชายปการฤกษ์ เลิศสิริรัตน์กุลม. 2/7
8.เด็กชายภูผา ทรงศิริม. 2/7
9.เด็กชายภูเมธา เศวตธนาธรม. 2/7
10.เด็กชายภูรีภัทร คงเจริญม. 2/7
11.เด็กชายภูวรักษ์ ดารักษ์ม. 2/7
12.เด็กชายเศรษฐศักดิ์ บำรุงศิลป์ม. 2/7
13.เด็กชายสมศักดิ์ แสงฤทธิ์ม. 2/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาววันทนี ฉิมภัคดี