การงานอาชีพฯ8Y

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณิชกานต์ กาวรรณ์ม. 2/11
2.เด็กหญิงนัฐฐยา ปานบุญม. 2/11
3.เด็กชายดำรงศักดิ์ เขียวขำม. 2/12
4.เด็กชายทักษิณัตว์ รักษาพลม. 2/12
5.เด็กชายธัชเมศฐ์ โชติสุริยอัครกุลม. 2/12
6.เด็กชายพชรดนัย แช่มลือนามม. 2/12
7.เด็กหญิงเกษราภรณ์ ด้วงเจริญม. 2/12
8.เด็กหญิงณิชกานต์ ผันโพธิ์ม. 2/12
9.เด็กหญิงอริสรา ชูแสงม. 2/12

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาววันทนี ฉิมภัคดี