การงานอาชีพฯY

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงธนัชพร เรืองไพศาลม. 2/11
2.เด็กหญิงนันท์นภัส สิทธิ์น้อยม. 2/11
3.เด็กหญิงอัญชนา เข็มทองม. 2/11
4.เด็กชายชัชวาลย์ ยอดปรีดาม. 2/12
5.เด็กชายภัทร์ภูมิ ม่วงงามม. 2/12
6.เด็กหญิงกมลทิพย์ เปรมฤทัยม. 2/13
7.เด็กหญิงวันวิสา วิเชียรชัยม. 2/14
8.เด็กหญิงสุทธาฐินี บุญเนาว์ม. 2/14
9.เด็กหญิงอรณิชา คำสวัสดิ์ม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายเคน นาคมนต์