การงานอาชีพฯ7Y

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกีรติ บุรณสินม. 2/11
2.เด็กชายเดชาพล นิลฉายม. 2/11
3.เด็กหญิงกนกพร ทองประเสริฐม. 2/11
4.เด็กหญิงผกาสินี เทศขวัญยืนม. 2/11
5.เด็กชายกฤษฏิ์ ประสิทธินาวาม. 2/12
6.เด็กชายญาณกวี ศรีโยหะม. 2/12
7.เด็กชายตะวัน ชื่นคำม. 2/12
8.เด็กชายวีรวิชญ์ วัฒนะเดชประเสริฐม. 2/12
9.เด็กหญิงลักษณ์นี วณิชลักษมีม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายวชิราวุธ สอนโสภา