การงานอาชีพฯ5X

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 6 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปัญญวัฒน์ นิธิประภาวัฒน์ม. 2/5
2.เด็กชายนริศ ธัญญการม. 2/6
3.เด็กชายพิชญพงศ์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ม. 2/6
4.เด็กหญิงพุธิตา ถิ่นพุดซาม. 2/6
5.เด็กหญิงภัทราวดี ไทยพิชิตบูรพาม. 2/6
6.เด็กชายธนานันต์ พงศ์นพนันท์ม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

8 คน

ครูผู้สอน

  • นายนิสิต จรูญภาค