การงานอาชีพฯ3Y

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกนกนก ตันพิกุลม. 2/12
2.เด็กชายธนะวินท์ ค้อทองม. 2/12
3.เด็กชายนันทกร ปัตแววม. 2/12
4.เด็กชายอติชาติ เสือสวัสดิ์ม. 2/13
5.เด็กหญิงกฤตรมณ อินอุ่นโชติม. 2/13
6.เด็กหญิงภิญญาพัชร์ ก้อนบางม. 2/13
7.เด็กชายกรวิทย์ อัญญะมณีม. 2/14
8.เด็กชายชยพล บัวสุกม. 2/14
9.เด็กชายธีรภัทร พ่วงเครือม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์