การงานอาชีพฯ9X

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปานชีวา ศรีจันทร์ม. 2/9
2.เด็กชายกษิเดช มีเครือรอดม. 2/10
3.เด็กชายกิตติพศ ฉิมทับม. 2/10
4.เด็กชายเกียรติยศ พุ่มดียิ่งม. 2/10
5.เด็กชายธนกฤต วรคันทักษ์ม. 2/10
6.เด็กชายอธิน อรุณโชคไพศาลม. 2/10
7.เด็กหญิงกัญญา ทองศรีม. 2/10
8.เด็กหญิงชาลิสา มีแสงม. 2/10
9.เด็กหญิงณพิชญา ศรัทธาน้อมม. 2/10
10.เด็กหญิงพรรณภัทร รูปไข่ม. 2/10
11.เด็กหญิงภัทรสุดา ทานกระโทกม. 2/10
12.เด็กหญิงมรรษมล เสมเจริญม. 2/10
13.เด็กหญิงมีนซู ใจเอื้อม. 2/10
14.เด็กหญิงศิศิรา คงสมจิตต์ม. 2/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายศุกรกวรรษ สิริสุขวิโรจน์