คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายอิทธิเชษฐ์ รัตนาพันธ์ม. 1/8
2.เด็กชายภาณุภณ กรองทองม. 1/9
3.เด็กหญิงณัฐรดา นวลสีทองม. 1/9
4.เด็กหญิงลภัสรดา ศิริเกษม. 1/9
5.เด็กหญิงรรรรรร บารมีเจริญม. 1/9
6.เด็กชายนนทพัทธ์ พรมสารม. 1/10
7.เด็กหญิงธวัลพร ภู่กำจัดม. 1/10
8.เด็กชายณัฐชพนธ์ มานะศรีสุริยันม. 1/11
9.เด็กหญิงทิพรดา เอี่ยมจรูญม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20201

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายปัญญา แซ่ลี้