ภาษาไทยในเพลง (1X1)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพีรวิชญ์ รัตนพิภพม. 1/8
2.เด็กชายญาณภัทร นิลสยามม. 1/8
3.เด็กหญิงอริสา ไขลีม. 1/8
4.เด็กหญิงณรัญญญา มาศภากรม. 1/8
5.เด็กชายธนกฤต เลิศมะเลาม. 1/9
6.เด็กหญิงปลัฎฏา ลักษณะวิลาสม. 1/9
7.เด็กหญิงเคนทรา แกลลอเวย์ม. 1/9
8.เด็กหญิงธารใส ชินวงศ์ม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20209

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายอภิศิษถ์ นาคมุสิก